Izglītība
trīs cilvēki tur datoru

Attēlā no kreisās: SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas" tirdzniecības speciālists Deniss Peļņa un valdes loceklis Harijs Gals, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece


Jau novembra beigās Latvijas pašvaldības sāks saņemt pirmos datorus lai varētu tos sadalīt savām izglītības iestādēm, nodrošinot skolēnus ar mācību procesam nepieciešamajām ierīcēm. 

"21. gadsimta digitalizācijas lēciens arī izglītībā pieprasa nodrošināt laikmetam atbilstošu un nepieciešamu prasmju apgūšanu. Līdz ar datoru nodrošināšanu skolēniem būsim spēruši sen vajadzīgo soli arvien mūsdienīgākas izglītības vides izveidošanā, lai pilnveidotā mācību satura apgūšana notiek ar šodienai atbilstošu rīku palīdzību," uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Kopumā datorus saņems visas 43 pašvaldības, kuras kā projekta partneri apņēmušās rūpēties par piegādātās tehnikas sadali izglītības iestādēm un turpmāku izmantošanu mācību procesā. Kopā ar datoriem pašvaldībām un izglītības iestādēm tiks nodrošināta programmatūra centralizētai un efektīvai datortehnikas administrēšanai. Būs pieejamas arī Google Workspace for Education  Standart licences, kas sniedz iespēju izglītības iestādēm organizēt klases pārvaldību un datu apstrādi atbilstoši ES noteiktajām datu glabāšanas prasībām. Projekta ietvaros Valsts izglītības satura centrs kā sadarbības partneris nodrošinās metodisko atbalsts pašvaldību digitālajām komandām. Līdz 2025. gada beigām skolu datoru iegādei plānots vēl papildus investēt vairāk nekā 50 miljonus eiro.

Datoru skaits, ko saņems katra pašvaldība, ir aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam izglītības iestādēs 7.-9.klašu grupā. Tādējādi visā Latvijā kopumā ar datoriem tiks nodrošināti vairāk nekā 40% šīs vecuma grupas skolēnu. 

Līdz ar 25 080 Acer Chromebook 314 modeļa datoru iegādi Latvijas izglītības ekosistēmā ienāk ChromeOS operētājsistēma, dažādojot pieejamās tehnoloģijas, ko apgūst skolēni un paaugstinot konkurenci starp dažādiem programmatūras ražotājiem. Ar šo iepirkumu Latvija seko pasaules tendencēm izglītības digitālās transformācijas jomā, kur izglītības iestādēs Chromebook datori visā pasaulē kļūst aizvien populārāki to salīdzinošās vienkāršības un zemāko izmaksu dēļ.

datori kastēs noliktavā

Iepirkums tika īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” ietvaros IZM izveidotajā Elektronisko iepirkumu katalogā. Projektā kā sadarbības partneri iesaistītas visas Latvijas pašvaldības.

Papildu ieguvums datoru iegādes procesā ir IZM veidotais datortehnikas katalogs Elektronisko iepirkumu sistēmā. Izstrādājot katalogu, ņemts vērā izglītības saturs Latvijas izglītības iestādēs, un specifikācija tika saskaņota ar Valsts izglītības un satura centru. Tādējādi visa katalogā iekļautā datortehnika ir piemērota mācību procesa pamatvajadzību nodrošināšanai un standartizē datoru tehnisko bāzi. Tas vienkāršo iepirkuma procedūru un atvieglo izvēli, meklējot skolēnu vecumposmam un izglītības programmai atbilstošāko ierīci. Izveidotajā datortehnikas katalogā turpmākos trīs gadus datortehniku izglītības vajadzībām varēs iegādāties arī citas valsts iestādes un ikviena pašvaldība, kas vēlēsies papildināt skolu datorparku, vienlaikus arī saīsinot iepirkuma procedūru.

Divu pakāpju iepirkuma rezultātā tiesības piegādāt datortehniku izglītības iestādēm ieguva uzņēmums SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas".

IZM īstenotais projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam. Parakstot memorandu 2021. gada 17.maijā, šo mērķi apņēmās sekmēt IZM, Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Finanšu ministrija.

Tehnikas iegāde Latvijas skolēnu nodrošināšanai ar datoriem, ir viens no veicamajiem uzdevumiem atbilstoši IZM piedāvātajam attīstības plānam “Nākotnes prasmes – nākotnes sabiedrībai”, lai mācību procesā mērķtiecīgi integrētu tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas.

Ar mērķi sniegt atbalstu pašvaldībām par jautājumiem, kas saistīti ar vides sagatavošanu un iegādāto Chromebook datoru iestatījumu konfigurēšanu, tiks organizēti klātienes semināri. Semināru mērķauditorija ir pašvaldību digitalizācijas vadītāji, kā arī tehniskā atbalsta un skolu IT atbalsta personāls. Semināru vadīs autorizētie Google sadarbības partnera SIA “BIT” speciālisti. 

Katrā klātienes seminārā plānotais maksimālais interesentu skaits ir 35 dalībnieki. Ņemot vērā zemāk uzskaitītās semināru norises vietas un datumus, lūgums izvēlēties sev ērtāko pieņemamo lokāciju. Maksimālais dalībnieku skaits no katras pašvaldības un to izglītības iestādēm ir 3-4 dalībnieki. Piesakot dalību seminārā, lūgums patstāvīgi kontrolēt brīvo vietu skaitu katrā no semināra norises vietām un nepārsniegt kopējo dalībnieku skaitu – 35 dalībnieki. Situācijās, kad vienu dienu pirms semināra norises datuma ir pieejamas brīvas vietas konkrētajā lokācijā, ir atļauts uz semināru pieteikt papildus dalībniekus no savas pašvaldības vai izglītības iestādes. Noteikti izmantojiet šo iespēju.

Klātienes semināru norises vietas un datumi: 

Datums 

Reģions 

Pilsēta 

Adrese 

29.11. 

Kurzeme  

Kuldīga 

Hotel Virkas Muiža, Virkas iela 27, Kuldīga 

01.12. 

Latgale 

Rēzekne 

GORS, Pils iela 4, Rēzekne 

06.12. 

Vidzeme  

Valmiera 

Hotel Wolmar, Tērbatas iela 16A, Valmiera 

07.12.

Vidzeme  

Rīga 

AC Hotel Riga, Dzirnavu iela 33, Rīga

Dienas kārtība un programma var tikt mainīta. Ja Jums ir priekšlikumi par tēmām, kuras, Jūsuprāt, būtu iekļaujamas šī semināra programmā, lūgums tās nosūtīt uz e-pastu: react@visc.gov.lv

Semināra programma: 

Laiks 

Temats 

10:00 - 10:30 

Reģistrācija + uzkodas, kafija/tēja 

10:30 - 10:50 

ChromeOS Education Upgrade. Automatic Update Enrollment 

10:50 - 11:10 

Google Workspace of Education maksas plāni 

11:10 - 11:30 

Ierīču pievienošana domēnam 

11:30 - 12:50 

Organization Unit pārvaldība 

12:50 - 12:30 

Jautājumi un atbildes 

12:30 - 13:30 

Kafijas/tējas pārtraukums 

13:30 - 13:50 

Administratora konsoles pārvaldības rīki 

13:50 - 14:10 

Lietotāju un iekārtu iestatījumu konfigurēšana 

14:10 - 14:30 

O365 un ChromeOS integrācija 

14:30 - 14:50  

Demo iekārtas 

14:50 - ….. 

Jautājumi un atbildes