Projektu aktualitātes

Otrdien, 2019.gada 10. septembrī, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir publicējusi ikgadējo pārskatu Education at a Glance 2019 par izglītības rādītājiem OECD valstīs un partnervalstīs. Ziņojums sniedz visaptverošu informāciju par visām izglītības pakāpēm un veidiem, sākot no pirmsskolas izglītības līdz pieaugušo izglītībai, tomēr šī gada galvenais temats ir augstākās izglītības monitorings.

Vairāk nekā 100 tabulas un attēli raksturo izglītības sniegumu un izglītības ekonomiskos un sociālos rezultātus, izglītībā ieguldītos finanšu resursus, kā arī izglītības pieejamību, līdzdalību un tālāko virzību.

Ziņojums uzrāda pozitīvu tendenci augstāko izglītību ieguvušo Latvijas iedzīvotāju pieaugumā. Piemēram, 25-64 gadus vecu iedzīvotāju ar augstāko izglītību proporcija Latvijā ir sasniegusi gandrīz OECD valstu vidējo līmeni – attiecīgi 34% Latvijā un 37% OECD valstīs vidēji. Turklāt pēdējā desmitgadē īpaši palielinājusies jaunu pieaugušo (25-34 gadi) skaits, kas ieguvuši augstāko izglītību – no 29% 2008.gadā līdz 42% 2018.gadā. Tomēr jāatzīmē, ka jauniešiem, it īpaši vīriešiem, ir nepieciešami turpmāki stimuli, lai iestātos augstākās izglītības iestādē un absolvētu to, jo starp OECD valstīm un partnervalstīm Latvijai dzimumu atšķirība augstākās izglītības ieguvēju vidū ir visaugstākā – tikai 30% vīriešu, salīdzinot ar 54% sieviešu.

Ziņojumā apskatīti ekonomiskie un sociālie ieguvumi iedzīvotājiem ar augstāko izglītību, salīdzinot ar vidējo izglītību vai pamatizglītību ieguvušajiem. Tāpat kā daudzās OECD valstīs, arī Latvijā iedzīvotājiem ar augstāku izglītības pakāpi ir labākas izredzes darba tirgū. 2018.gadā 25-64 gadus vecu iedzīvotāju ar augstāko izglītību nodarbinātība sasniedza 89%, kas ir par 4% augstāk nekā OECD valstīs vidēji un par 14% augstāk nekā pieaugušajiem ar vidējo izglītību.

Iegūta augstākā izglītība palīdz arī mazināt atšķirības ienākumu ziņā starp sievietēm un vīriešiem. Sievietes ar augstāko izglītību pelna vidēji par 20% mazāk nekā vīrieši ar tādu pašu izglītības pakāpi, bet sievietēm ar vidējo izglītību šie ienākumi ir par 28% mazāki, salīdzinot ar vidējo izglītību ieguvušajiem vīriešiem.

Ziņojumā Education at a Glance 2019 ietvertie dati un informācija ir nozīmīga nacionālās izglītības sistēmas veidošanai, pētniecībai, kā arī izglītības jomas speciālistu darbam. Ziņojums aptver dažādus izglītības rādītājus 36 OECD dalībvalstīs un 10 organizācijas partnervalstīs. Ziņojums tiek sagatavots Starptautiskās izglītības pētījumu programmas izglītības indikatoru tīkla INES darbības ietvaros.

Vairāk informācijas par ziņojuma datiem meklējiet šeit.

 

Latvijas datu izlases tulkojums latviešu valodā pieejams.

Attēls