Izglītība
Par augstiem mācību sasniegumiem apbalvoto izcilāko Latvijas jauniešu un viņu pedagogu kopbilde, centrā stāv Ministru prezidente Evika Siliņa un izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša
Foto: Valsts kanceleja

Ceturtdien, 7. martā, Ministru prezidente Evika Siliņa pasniedza Ministru kabineta Diplomus izcilākajiem Latvijas skolēniem, studentiem un viņu pedagogiem, prasmju pilnveidotājiem par augstiem sasniegumiem 2023. gada starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un jauno profesionāļu meistarības konkursā “EuroSkills 2023”.

Godināti 24 laureāti, kas pērn ieguva atzinīgus rezultātus un medaļas starptautiskajās olimpiādēs:

  • ģeogrāfijā - viena 1. vieta, divas 2. vietas un trīs 3. vietas;
  • bioloģijā - viena 2. vieta un trīs 3. vietas;
  • ķīmijā - viena 2. vieta un trīs 3. vietas;
  • fizikā - trīs 3. vietas un atzinības raksts;
  • informātikā – divas 2. vietas, viena 3.vieta, atzinības raksts;
  • matemātikā - trīs 3. vietas, divi atzinības raksti;
  • astronomijā un astrofizikā – viena 2. vieta, viena 3.vieta, atzinības raksts;
  • filozofijā – atzinības raksts.

Pateicībā par ieguldījumu jauno talantu sagatavošanā un izglītošanā tika apbalvoti arī viņu pedagogi.

Savukārt MK Diplomu par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “EuroSkills 2023” saņēma viens audzēknis un viņa prasmju pilnveidotājs par izcīnīto izcilības medaļu prasmju jomā “WEB tehnoloģijas”.

Uzrunājot jauniešus svinīgajā pasākumā, Ministru prezidente Evika Siliņa sacīja: “Man ir patiesi liels gandarījums par izcīnītiem augstiem sasniegumiem sveikt Latvijas izcilākos skolēnus un studentus. Panākumus veido kopīgs darbs, tādēļ pateicības vārdi jāvelta arī pedagogu un jauniešu vecāku ieguldījumam un atbalstam. Es ticu, ka jūs turpināsiet savu ceļu ar tādu pašu degsmi un apņēmību, kādu jūs esat parādījuši līdz šim. Lai jūsu darba augļi kalpo arī par iedvesmu citiem, un es esmu pārliecināta, ka jūsu talanti un prasmes nesīs ne tikai personīgu ieguvumu jums, bet arī palīdzēs veidot un attīstīt mūsu sabiedrību un valsti kopumā. Jo atslēga uz veiksmīgu nākotni ir izglītībā!”

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Valsts izglītības un satura centra (VISC) pārstāvji.

“Iespēja sacensties ar citu valstu spējīgākajiem vienaudžiem starptautiskā arēnā ir neaizstājama iespēja skolēniem un jauniešiem pārbaudīt savas spējas, rūdīt raksturu un iegūt sava talanta objektīvu novērtējumu starptautiskā mērogā. Savukārt politiķiem, vadītājiem un pedagogiem tā ir iespēja vērtēt mūsu izglītības sistēmas stiprās puses un tiekties atbalstīt talantus un profesionalitāti. Talanti un izcilība ir izaugsmes veicinātāji. Attīstītas prasmes ir labs pamats mērķtiecīgas un atbildīgas sadarbības veidošanai ar darba devējiem un uzņēmumiem. Labākie virza mūsu valsts nākotni!” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Par sasniegumiem 2023. gada starptautiskajās olimpiādēs jaunieši un viņu pedagogi saņēma arī naudas balvu 48035 eiro kopējā apmērā. Savukārt par sasniegumiem “EuroSkills 2023” - 1400 eiro apmērā.

Plašāka informācija par Latvijas komandas sasniegumiem “EuroSkills 2023” pieejama VIAA mājaslapā un par sasniegumiem 2023. gada starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs lasāma VISC mājaslapā.

Ministru prezidente Evika Siliņa sveic starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un jauno profesionāļu meistarības konkursa uzvarētājus.