Labotais tīmekļseminārs

No 2021. gada 19. aprīļa līdz 21. maijam Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments attālināti organizēja piecus starptautiskus tīmekļseminārus, lai iepazītos ar vairāku Eiropas augstākās izglītības telpā esošo valstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un gūtu izpratni par ciklisku augstākās izglītības iestāžu institucionālo novērtēšanu ministriju, kvalitātes nodrošināšanas aģentūru un arī augstskolu līmenī.

Tīmekļsemināros zināšanas un pieredzi guva IZM un Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) nodarbinātie, savukārt pieredzē dalījās  eksperti no Zviedrijas Augstākās izglītības pārvaldes (Swedish Higher Education Authority), Čehijas Nacionālā augstākās izglītības akreditācijas biroja (The National Accreditation Bureau for Higher Education) un Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas (Ministry of Education, Youth and Sports), Nīderlandes un Flāmu akreditācijas organizācijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai (The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders), Ungārijas Akreditācijas komitejas (Hungarian Accreditation Committee) un Austrijas Kvalitātes nodrošināšanas un akreditācijas aģentūras (Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria).

Ārvalstu eksperti iepazīstināja ar savā valstī izveidoto augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas ietvaru, raksturojot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kvalitātes aģentūru darbību un novērtēšanas procedūru veidus, un augstākās izglītības iestāžu institucionālās novērtēšanas struktūru, iezīmējot gan novērtēšanas mērķi un procesu, gan  novērtēšanas standartus un kritērijus, un  lēmuma pieņemšanu. Uzmanība tika pievērsta arī jautājumam par ekspertu iesaisti augstskolas novērtēšanas procesā, piemēram, to atlase, apmācības, darba kvalitātes kontrole.  

Īpaši nozīmīgi, ka tīmekļsemināros piedalījās arī minēto valstu augstskolu pārstāvji –  prof. Bo-Anders Džonsons (Bo-Anders Jönsson, The Association of Swedish Higher Education Institutions, Lund University, Sweden), prof.  Daniela Jobertova (Daniela Jobertová,  The Academy of Performing Arts in Prague, Czech Republic), prof. Miroslavs Dupovecs (Miroslav Doupovec,  Brno University of Technology, Czech Republic), prof. Rolands Smits (Roeland Smits, Universities of applied sciences, The Netherlands), prof. Nandors Burhers (Nándor Birher,  Pázmány Péter University, Hungary) un prof. Pēteris Baldijs (Péter Báldy, Eötvös Loránd University, Hungary), kuri dalījās augstskolu cikliskas institucionālās novērtēšanas pieredzē no augstskolu skatupunkta, iezīmējot gan būtiskākos problēmjautājumus novērtēšanas sagatavošanās procesā, piemēram, augstskolas personāla vienotas izpratnes veidošana par kvalitāti un kvalitātes kultūru un to nodrošināšanu un novērtēšanu augstskolas ietvaros, gan uzsverot institucionālās novērtēšanas pievienoto vērtību augstskolu turpmākajā darbībā un attīstībā.

Neraugoties uz dažādām pieejām augstākās izglītības iestāžu cikliskai novērtēšanai, būtiski, ka novērtēšanai ir jāsasniedz tās galvenais mērķis – kvalitatīvas un atbilstošas izglītības nodrošināšana, kas noris kā abpusēja sadarbība starp augstākās izglītības iestādi, novērtēšanas ekspertiem un akreditācijas iestādi.

Tīmekļsemināri tika organizēti IZM, Akadēmiskā informācijas centra, Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Igaunijas Augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes aģentūras kopīgi īstenotā ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment” ietvaros (Projekta Nr. 899137 - RoadMap - EPLUS2020-EHEA09-2019) un ir īpaši nozīmīgs, lai izpildītu Latvijas valdības rīcības plānā izvirzīto uzdevumu “Sagatavot augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu, sākot ar 2024. gadu”.

Projekta mērķis ir pilnveidot augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Latvijā un ieviest ciklisku augstākās izglītības institūciju akreditāciju kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru, tādējādi samazinot pašreizējo pārklāšanos starp dažādām esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, samazinot administratīvo slogu un novērtēšanas procedūru izmaksas.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši (līdz 2022. gada 31. maijam).

Erasmus+ LV logo