CERN
CERN

Ceturtdien, 2021. gada 25. februārī, Ministru kabinets atbalstīja Latvijas pievienošanos Eiropas Kodolpētījumu organizācijai (CERN) asociētās dalībvalsts statusā no 2021. gada 1. jūlija un apstiprināja dalības maksas finansējumu 471 500 eiro apmērā. Iegūstot CERN asociētās dalībvalsts statusu, Latvija turpina sadarbību ar CERN  kvalitatīvi jaunā pakāpē ar lielāku pienesumu valsts ekonomikai, zinātnei un pozitīvo ietekmi uz valsts izaugsmi kopumā. 

Finansējums būs pieejams Latvijas zinātniekiem un uzņēmumiem caur CERN iepirkumiem, kas tiek sludināti par ļoti dažādam tehnoloģijām un kuros Latvijas uzņēmumi varēs piedalīties un tādējādi saņemt pasūtījumus un finansējumu no CERN, darbojoties augstas enerģijas daļiņu fizikā, aizsardzības materiālu, augstas enerģijas daļiņu medicīnas jomās. Asociētās dalībvalsts statuss paver plašākas eksporta iespējas Latvijas uzņēmumiem, kā arī paplašina pētniecības un darba tirgus piedāvājumu zinātniekiem un augsta līmeņa nozares speciālistiem.

Sadarbība ar CERN  kopš 2016. gada ir veicinājusi Latvijas zinātnes izcilību un  starptautiski konkurētspējīgu informācijas tehnoloģiju un elektroniskās industrijas uzņēmumu attīstību. Latvijas skolēniem, studentiem un fizikas skolotājiem ir bijusi iespēja gūt jaunas zināšanas,  iesaistoties CERN izglītības programmās, tādējādi palielinot interesi par fizikas un citu STEM priekšmetu mācīšanos.

Kopš 2020. gada oktobra Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajā valsts pētījumu programmā “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts  īsteno projektu ”Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN”.

Papildu informācija.