Gita Pērkone

Šovakar, 8. janvārī, pasākuma “Trīs zvaigžņu balva sportā 2021” apbalvošanas ceremonijā izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece paziņoja un sveica Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā konkursa "Gada sporta pedagogs 2021” uzvarētāju - šo titulu iegūst Rīgas Franču liceja sporta skolotāja Gita Pērkone.

G. Pērkone Rīgas Franču licejā strādā kopš 1997.gada un ir ne tikai sporta skolotāja un sporta darba organizatore, bet arī interešu izglītības programmas “Handbols” nodarbību vadītāja un 5.b klases audzinātāja. Sadarbībā ar kolēģiem organizē sporta dzīvi skolā, ar skolas skolēniem regulāri piedalās dažādu sporta veidu starpskolu sacensībās gan klātienes, gan attālinātā mācību procesa laikā. Vada un organizē profesionālo kompetenču pilnveidi pedagogiem, daloties ar saviem labās prakses piemēriem jaunās kompetenču izglītības reformas īstenošanā.

Skolotājai piemīt spēja ātri pielāgoties dažādām situācijām, viņa ir uzņēmīga un neatlaidīga izvēlēto mērķu sasniegšanā. Augstu vērtē godīgumu un toleranci, spēj aizraut ar savām idejām un entuziasmu gan skolēnus, gan kolēģus. 2020.gada martā, sākoties pirmajam attālināto mācību procesam, skolotāja izstrādāja metodisko materiālu “Sportiskais cirks”, ar kuru dalījās visā Latvijā. Viņas enerģija spēj iedvesmot skolēnus darīt, jo skolotāja pati gūst enerģiju darot,” tā skolas vadība raksturo skolotāju Pērkoni, piesakot viņu konkursā “Gada sporta pedagogs 2021”.

Savukārt G. Pērkone pati atceras: “Kad kolēģe uzrunāja pamēģināt piedalīties konkursā, pirmā reakcija bija noraidoša: nē, tam nepieciešami milzīgi sasniegumi, bet man taču to vēl nav. Tad iepazinos ar nolikumu un nolēmu pieņemt izaicinājumu. Protams, jau būt starp nominantiem ir milzīgs gandarījums, tā man ir iespēja būt vienā zālē ar Latvijas izcilākajiem atlētiem”.

Šogad, vērtējot konkursa dalībniekus, īpaši tika izcelts arī darbs attālināto mācību apstākļos. Vērtējot aizvadīto darba cēlienu, G. Pērkone saka: “Sporta speciālistiem šis bijis ārkārtīgi sarežģīts, jauniem izaicinājumiem pārbagāts laiks. Tikai balstoties uz sajūtām un uzkrāto pieredzi, spēju neapjukt, pieņemt ātrus lēmumus, un darīt. Pieredze sporta jomā bija kā pamats, uz kura būvēt jaunu - pāriet darboties attālināti. Adaptējos situācijai, sapratu, ka bērniem ir nepieciešams socializēties klātienē. Pagājušajā gadā jau februārī atsāku saviem audzēkņiem vadīt handbola treniņus skolas sporta laukumā, kur piedzīvojām gaisa temperatūras izmaiņas no -15 līdz +26 maija mēnesī,” smaidot saka skolotāja. Jaunajā 2022. gadā saviem kolēģiem un skolēniem viņa novēl neapstāties pie sasniegtā, tiekties pretī jauniem izaicinājumiem, un vienmēr saglabāt optimismu.

Konkurss šogad norisinājās vienā kārtā, un tā vērtēšanā īpaša uzmanība tika pievērsta dažādiem sporta pedagoga darba aspektiem, piemēram,  pretendenta organizētajām ārpusstundu aktivitātēm, profesionālās pilnveides pasākumiem, dalībai metodiskajās apvienībās, īpaši izceļot darbu arī attālināto mācību apstākļos. Titulam tika nominēti trīs skolotāji - Āgenskalna sākumskolas sporta skolotājs Sergejs Dolotins, J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas sporta skolotāja Marta Flaksa un  Rīgas Franču liceja sporta skolotāja Gita Pērkone.

Konkursa "Gada sporta pedagogs 2021" vērtēšanas komisijā šogad darbojās IZM un projekta Skola 2030 pārstāvji, kā arī konkursa “Gada sporta pedagogs 2019” uzvarētāja, Rubenes pamatskolas sporta skolotāja Santa Krasovska.

Konkursa “Gada sporta pedagogs” mērķis ir akcentēt sporta pedagogu lielo lomu, veidojot jauniešos dziļu un vispusīgu izpratni par veselīga un sportiska dzīvesveida nozīmību un motivējot regulārām fiziskām aktivitātēm, kā arī apkopot šī gada Latvijas labāko sporta skolotāju pieredzi.

Informācija par iepriekšējo gadu konkursa uzvarētājiem pieejama IZM mājaslapā.