Pedagogu profesionālas pilnveides kursi (valsts budžeta finansējums) 2021

Iepirkuma II daļa

Programma

Īstenotājs

Kontaktpersona

“Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē”

(36 stundas)

 

SIA „Baltijas Datoru Akadēmija”

Iluta Egle

tālrunis 26411894,

iluta.egle@bda.lv.  

 

“Caurviju prasmes informācijas pratības un medijpratības kontekstā - domāšanas procesu, emociju un uzvedības vadīšanai”

(24 stundas)

 

 

Biedrība “Izglītības attīstības centrs”

Iveta Vērse

tālrunis: 26546327,

iveta.verse@latnet.lv.  

 

“Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide e-vidē par mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu”

(3 secīgi atsevišķi e-apakškursi pa 12 akadēmiskajām stundām) 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvārds

 

Dana Narvaiša,

 tālrunis:  67801787
kompetences.centrs@lielvards.lv
Mājaslapa: www.lielvards.lv

Iepirkuma I daļa

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

Pedagoģiskās darbības pamati (72 stundas)

* prioritāri DVB, prakšu vadītājiem, profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem

 

Daugavpils Universitāte

Inese Valtere,

26118552,

e-pasts: inese.valtere@du.lv

Pieteikties

Dabaszinību satura skolotājs (240 stundas)

Pieteikšanās valsts budžeta finansētiem kursiem noslēdzas.

Ir iespēja pieteikties LU maksas kursiem.

Latvijas Universitāte

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs (240 stundas) 

Pieteikšanās valsts budžeta finansētiem kursiem noslēdzas.

Ir iespēja pieteikties LU maksas kursiem.

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs (240 stundas)

 

Pieteikšanās valsts budžeta finansētiem kursiem noslēdzas.

Ir iespēja pieteikties LU maksas kursiem.

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs (240 stundas)

Pieteikšanās valsts budžeta finansētiem kursiem noslēdzas.

Ir iespēja pieteikties LU maksas kursiem.

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

 

Dabaszinību matemātikas satura skolotājs (240 stundas)

Pieteikšanās valsts budžeta finansētiem kursiem noslēdzas.

Ir iespēja pieteikties LU maksas kursiem.

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Speciālās izglītības saturs un didaktika (vismaz 80 stundas)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Karīne Laganovska,

26411587,

e-pasts: Karine.Laganovska@rta.lv

Pieteikties

Ministrija informē, ka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2021.gadā īstenos arī: