Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi 2023. gadā

(valsts budžeta finansējums)

Par valsts budžeta līdzekļiem pedagogu profesionālo kompetenci ir plānots pilnveidot šādās programmās:

Programma

Īstenotājs

Kontaktpersona

Dabaszinību skolotājs

Latvijas Universitāte

 Ilze Gaile, ilze.gaile@lu.lv, 26437518

Matemātikas skolotājs

Latvijas Universitāte

 Ilze Gaile, ilze.gaile@lu.lv, 26437518

Ģeogrāfijas skolotājs

Latvijas Universitāte

 Ilze Gaile, ilze.gaile@lu.lv, 26437518

Ķīmijas, fizikas, bioloģijas satura skolotājs - integrētā grupa

Latvijas Universitāte

 Ilze Gaile, ilze.gaile@lu.lv, 26437518

Pedagoģiskās darbības pamati Latvijas Universitāte

Ginta Ramane, ginta.ramane@lu.lv, 29708328

Grupa ir nokomplektēta

Otrās svešvalodas skolotājs“ (vācu valoda)/ Latvijas Universitāte

Ginta Ramane, ginta.ramane@lu.lv29708328

Pieteikšanās anketa: ŠEIT

Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs Latvijas Universitāte

Inga Liepiņa inga.liepina@lu.lv, 29174118

Pieteikšanās anketa: ŠEIT

Ministrija informē, ka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2023.gadā īstenos arī:

  • Speciālās izglītības attīstības centri;
  • Profesionālās izglītības kompetences centri;
  • Latviešu valodas aģentūra (*t.sk.atbalsts ukraiņu pedagogiem un skolēniem) (LVA);
  • Valsts izglītības satura centrs (VISC);
  • Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD);
  • Projekts SAM 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’(kontaktinformācija pie projekta kontaktpersonām);
  • Projekts SAM 8.3.1.1 „Skola 2030” (kontaktinformācija pie projekta kontaktpersonām).