Pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursi (valsts budžeta finansējums)

Programma

Īstenotājs

Kontakti

Matemātikas skolotājs

Latvijas Universitāte

Dabaszinātņu matemātikas satura skolotājs (pamata izglītības pakāpē) Plašāka informācija

Matemātikas iestājtests notiks 18. jūnijā pl.15.00-16.30. Darbā iekļauti risināmi uzdevumi, kuros jādemonstrē būtiskākās prasmes par 5.-9. klases matemātikas satura jautājumiem – skaitļošanu, sakarībām un funkcijām, izteiksmēm, vienādojumiem un nevienādībām, ģeometriju un statistiku. 

Ģeogrāfijas skolotājs

Latvijas Universitāte

Dabaszinātņu ģeogrāfijas satura skolotājs
Plašāka informācija

Dabaszinību, fizikas, bioloģijas satura skolotājs – integrētā grupa

 

Latvijas Universitāte

Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs
Plašāka informācija

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs
Plašāka informācija

Dabaszinību satura skolotājs
Plašāka informācija

Otrās svešvalodas skolotājs (vācu valoda)

 

Latvijas Universitāte

Plašāka informācija

Kontaktpersona: Ginta Ramane, ginta.ramane@lu.lv

Otrās svešvalodas skolotājs (franču valoda)

Latvijas Universitāte

Plašāka informācija

Konaktpersona: Ginta Ramane, ginta.ramane@lu.lv

Pieteikšanās pagarināta līdz 07.08.2024. Otrās svešvalodas spāņu un franču valodas skolotājiem

Otrās svešvalodas skolotājs (spāņu valoda)

Latvijas Universitāte

Plašāka informācija

Kontaktpersona: Ginta Ramane, ginta.ramane@lu.lv

Pieteikšanās pagarināta līdz 07.08.2024. Otrās svešvalodas spāņu un franču valodas skolotājiem

Latviešu valodas, literatūras, kultūras skolotājs

Latvijas Universitāte

Grupa ir nokomplektēta, pieteikšanās ir noslēgusies. 

Plašāka informācija

Kontaktpersona: Inga Liepiņa, inga.liepina@lu.lv

Sociālais pedagogs

Latvijas Universitāte

Grupa ir nokomplektēta, pieteikšanās ir noslēgusies. 

Plašāka informācija

Kontaktpersona: Inga Liepiņa, inga.liepina@lu.lv

Karjeras konsultants

(vietu skaits ierobežots)

Daugavpils Universitāte

Kontaktpersona: Ilze Kačāne, tālrunis 65422249, e-pasts: ilze.kacane@du.lv

Karjeras konsultants (konsultēšanas prasmju pilnveidošana)

(vietu skaits ierobežots)

Daugavpils Universitāte

Kontaktpersona: Ilze Kačāne, tālrunis 65422249, e-pasts: ilze.kacane@du.lv

Datorikas skolotājs

Rīgas Tehniskā universitāte

Plašāka informācija

Kontaktpersona: Ieva Lika, tālrunis 63425477, ieva.lika@rtu.lv

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2024. gadā īstenos arī:

  • valsts ģimnāzijas (saraksts);
  • speciālās izglītības attīstības centri (saraksts);
  • Latviešu valodas aģentūra (*t.sk.atbalsts ukraiņu pedagogiem un skolēniem) (LVA);
  • Valsts izglītības satura centrs (VISC).