Pedagogu profesionālas pilnveides kursi (valsts budžeta finansējums) 2021

Iepirkuma I daļa

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

Pedagoģiskās darbības pamati (72 stundas)

* prioritāri DVB, prakšu vadītājiem, profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem

 

Daugavpils Universitāte

Inese Valtere,

26118552,

e-pasts: inese.valtere@du.lv

Pieteikties

Dabaszinību satura skolotājs (240 stundas)

 

Latvijas Universitāte

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Dabaszinātņu bioloģijas satura skolotājs (240 stundas) 

 

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs (240 stundas)

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs (240 stundas)

 

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

 

Dabaszinību matemātikas satura skolotājs (240 stundas)

 

Latvijas Universitāte

 

Ilze Gaile,

26437518,

e-pasts: ilze.gaile@lu.lv

Pieteikties

 

Speciālās izglītības saturs un didaktika (vismaz 80 stundas)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Karīne Laganovska,

26411587,

e-pasts: Karine.Laganovska@rta.lv

Pieteikties

Ministrija informē, ka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2021.gadā īstenos arī: