Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi 2022.gadā (valsts budžeta finansējums)

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

Pedagoģiskās darbības pamati

 

Latvijas Universitāte

 Pieteikšanās beigusies

Sociālais pedagogs

Latvijas Universitāte

 Pieteikšanās beigusies

 

Mācību priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” saturs un metodika vispārējā izglītībā

 

Latvijas Universitāte

Pieteikšanās beigusies

Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā” īstenošanā

 

Latvijas Universitāte

Pieteikšanās beigusies

Speciālās izglītības saturs un didaktika

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Pieteikšanās beigusies

Matemātikas, fizikas, bioloģijas satura skolotājs – integrētā grupa

Latvijas Universitāte

Ilze Gaile,

ilze.gaile@lu.lv, mob.26437518

Plašāka informācija un reģistrēšanās: https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/bezmaksas-kursi-pedagogiem/

 

 

Programmas nosaukums

Īstenotājs

Kontaktpersona

Pilsoniskā audzināšana

Biedrība “Izglītības attīstības centrs”

Iveta Vērse

tālrunis: 26546327,

iveta.verse@latnet.lv.  

 

Emocionālais atbalsts stresa situācijās

Biedrība “Izglītības attīstības centrs”

Iveta Vērse

tālrunis: 26546327,

iveta.verse@latnet.lv.  

 

Meistarklases skolotājiem – zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem

Latvijas Universitāte

Sigita.struberga@lu.lv

 

Datu struktūras un analīzes procesa veidošana kvalitatīvu mācību un labas pārvaldības nodrošināšanai izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu vadības komandām

SIA „Baltijas Datoru Akadēmija”

 

Dace Biteniece

Dace.biteniece@bda.lv

tālrunis: +371 25424351

Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide e-vidē par mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvārds

 

kompetences.centrs@lielvards.lv

Ministrija informē, ka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2022.gadā īstenos arī: