Pieaugušo izglītības īstenotāji ir aicināti īstenot kvalitatīvas mācības pieaugušajiem, ņemot vērā gan Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, gan arī ievērojot valstī noteiktos normatīvos aktus.

Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros ir izstrādāti metodoloģiskie materiāli – praktisks ceļvedis pieaugušo izglītības īstenotājiem.

Aicinām ar tiem iepazīties.

Izglītības un zinātnes ministrija Erasmus+ programmas ietvaros īsteno arī projektu “EPALE Nacionālā atbalsta sistēma” (2019.-2020.). EPALE ir starptautiska, pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 26 Eiropas valstu valodās. Tajā ir visa aktuālā informācija par pieaugušo izglītību Eiropā, tostarp, labās prakses apmaiņa, partneru meklēšanas iespējas, informācija par rīkiem un metodēm, jaunākajiem pētījumiem un tendencēm u.tml. 


EPALE Latvija regulāri īsteno dažādas mācības un seminārus gan tiešsaistē, gan klātienē. Informācija par gaidāmajām mācībām tiek publicēta šeit: https://epale.ec.europa.eu/lv. Informācija (vebināru ieraksti un prezentācijas) par jau notikušiem mācību pasākumiem - https://epale.ec.europa.eu/lv/resource-centre.