Apvārsnis 2020 (Horizon 2020)

Apvārsnis 2020 ir lielākā ES pētniecības un inovāciju programma ar pieejamo finansējumu € 80 miljardu apjomā, kas pieejams laika periodā no 2014. -2020. gadam. Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Pogramma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē un stimulē ekonomisko attīstību, ar mērķi veidot viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību Eiropā.

Vairāk informācijas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

Citas Apvārsnis 2020 pētniecības programmas

 

EEZ/Norvēgijas finanšu instruments

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments (NFI) ir Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas finansiāls atbalsts mazāk attīstītām Eiropas valstīm. Šī programma ar projektu starpniecību investē dažādās jomās, līdz ar ko tiek mazināta sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība, kā arī stiprinātas saņēmējvalstu attiecības ar donorvalstīm. Programmas ietvaros tiek piedāvātas stipendijas, kas pieejamas studentiem un augstskolu personālam studijām Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā, kā arī finansējums pētniecības projektu starp Latviju un Norvēģiju īstenošanai.

Vairāk informācijas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.