Viedās specializācijas joma “Viedā enerģētika” ir joma ar divējādu nozīmi:

  • nozare ar horizontālu ietekmi uz citām jomām, jo efektīvāk pārvaldīta un par mazākām izmaksām pieejama enerģija sekmē visu ekonomikas nozaru attīstību un konkurētspēju;
  • nozare, kurā attīstāmas nākotnes izaugsmes tehnoloģijas ilgtspējīgas enerģijas ražošanas un pieejamības nodrošināšanai.

Viedās enerģētikas jomā Latvijā attīstīta pētniecība un inovācija ir šādās tematiskajās nišās:

  • energoefektivitātes risinājumi ēkās un industrijā;
  • viedie tīkli, integrētas energoapgādes sistēmas
  • atjaunīgie energoavoti un risinājumi to integrēšanai energosistēmā, bateriju tehnoloģijas;
  • alternatīvās degvielas transportam - biodegvielas, ūdeņradis.

RIS3 specializācijas joma „Viedā enerģētika” sniedz ieguldījumu enerģētikas nozares attīstībā un izvirzīto energoefektivitātes un dekarbonizācijas mērķu sasniegšanā, attīstot jaunus materiālus, inženiertehnoloģiskos un digitālos risinājumus atjaunojamās enerģijas ilgtspējīgai un izmaksu efektīvai ieguvei, uzkrāšanai un integrēšanai energosistēmā, energoefektivitātes uzlabošanai būvniecībā un ražošanas procesu automatizācijai un optimizācijai, kā arī attīstot alternatīvās degvielas transportam.

Galvenās pētniecības institūcijas Viedās enerģētikas jomā ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas institūts, Industriālās enerģētikas un elektrotehnikas institūts un Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts un Skaitliskās modelēšanas institūts. Aktīvi darbojas arī Fizikālās Enerģētikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Enerģētikas institūts un Spēkratu institūta Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija un Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts.

Pētniecības un inovācijas pasākumi Viedās enerģētikas jomā paredzēti arī Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021. - 2030. gadam.

Eiropas mēroga S3 platformas:

Advanced manufacturing for energy applications

Advanced materials for batteries

Hydrogen valleys

Safe and sustainable mobility

Informatīvi materiāli:

RIS3 jomas “Viedā enerģētika” nozares eksperte:

Svetlana Jesiļevska

kontaktinformācija:svetlana.jesilevska@izm.gov.lv