VPP “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” virsmērķis ir sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (The European Organization for Nuclear Research) (CERN) stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas jomā.

Programmas mērķis ir  īstenot pētniecību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā, lai attīstītu pasaules līmeņa zināšanas, cilvēkkapitālu un tehnoloģijas un uz to bāzes radītu produktus un pakalpojumus, iesaistot zinātnisko un akadēmisko personālu, kā arī studējošos, doktora grāda pretendentus un jaunos zinātniekus.

Programma ir izstrādāta sadarbībā ar stratēģisko padomi, kuras sastāvā ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, SIA “Baltic Scientific Instruments”, Merilendas Universitātes (University of Maryland),  Pjēra un Marijas Kirī universitātes (Parīze VI) (Université Pierre & Marie Curie, Paris VI), Londonas Universitātes (University of London),  un CERN.


Programmas īstenošanai piešķirtais finansējums ir 900 000 EUR, programma tiek īstenota no 2020. - 2022. gadam. Programmas ietvaros tiek īstenots 1 projekts.

Aktuālā informācija par VPP “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”  īstenošanu pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.