VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” mērķis ir konsolidēt esošos humanitāro zinātņu digitālos resursus, atbalstīt jau izveidoto humanitāro zinātņu digitālo resursu attīstību un to sasaisti (integrāciju, sinerģiju veidošanu), veidot specializētus, galalietotājiem piemērotus digitālos risinājumus, attīstīt fundamentālo pētniecību, lai uzlabotu humanitāro zinātņu digitālos resursus.

Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja valsts pētījumu programmu „Humanitāro zinātņu digitālie resursi” kopīgi ar programmas stratēģiskās vadības padomi, piedaloties Valsts prezidenta ārštata padomniekam vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos, pārstāvjiem no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Tartu Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes un SIA “Tilde”.

Digitālās humanitārās zinātnes ir starpdisciplināra pētniecības un praktiskās izstrādes joma, kas aptver datormetožu pielietojumu humanitāro zinātņu materiālu izpētē un pētniecības rezultātu izplatīšanā. Humanitāro zinātņu digitālie resursi ir datubāzes, digitālās kolekcijas un krājumi, dažāda veida digitālie korpusi, sabiedrības zinātnes (Citizen Science) iesaistes platformas, digitālās vārdnīcas, lietotnes, digitāli analīzes rīki un citi digitālie resursi, kuru pielietojums ir paredzēts humanitāro zinātņu pētniecībai un pētniecības rezultātu izplatīšanai.

Programmas īstenošanai piešķirtais finansējums ir 1,3 milj. EUR, programma tiek īstenota no 2020. - 2022. gadam. Programmas ietvaros tiek īstenots 1 projekts. 

Aktuālā informācija par VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”  īstenošanu pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.