VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ir starpdisciplināra pētījumu programma sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kas ietver uzdevumus zināšanu bāzes attīstībai, lai risinātu valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības jautājumus – pilsoniska un iekļaujoša sabiedrība; etnisko un sociālo grupu loma Latvijas kultūras vēsturē; ģeopolitiskās un starptautiskās norises kā starptautisks konteksts valsts attīstībai; Latvijas izaicinājumi demogrāfijā un migrācijā.

Programmas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi sociālajās un humanitārajās zinātnēs par Latvijas sabiedrības saliedētībai un iekļaujošai izaugsmei svarīgiem jautājumiem, kā arī globālajām norisēm un kontekstu, kas ietekmē Latvijas attīstību. Pētījumu rezultātā ir svarīgi definēt rīcības modeļus izglītotas un atbildīgas pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanai, tādējādi sekmējot ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. 

Programmas īstenošanai piešķirtais finansējums ir 3,11 milj. EUR, programma tiek īstenota no 2018.- 2021. gadam. Programmas ietvaros tiek īstenoti 5 projekti.

Aktuālā informācija par VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”  īstenošanu pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.