Zinātnes komunikācijas mērķa grupu pētījums ir organizēts projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

Pētījums notika 3 kārtās. 2021. gada otrajā pusē publiski pieejams noslēguma ziņojums un rīcībpolitikas rekomendācijas, ar kurām var iepazīties zemāk.

Pētījumu īstenoja Vidzemes Augstkola, balstoties uz 2018. gada 28. augusta Vidzemes Augstskolas līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju  Nr. 23-11.3/2018/134 (ViA Reģ.Nr. 7-7/91)