Priekšlikumus un komentārus iespējams sūtīt uz e-pasta adresi  ztaip@izm.gov.lv līdz šī gada 13. augustam.