15.-19.jūnijs, 2015: 10. Baltijas jūras zinātnes kongress

Baltijas jūras zinātnes kongress (BJZK), kas notiek kopš 1996. gada, ir lielākā Baltijas jūras pētījumiem veltītā konference. Šajā gadā to kopīgi organizēja Baltijas jūras biologu, Baltijas jūras ģeologu un Baltijas okeanogrāfu biedrības, piedaloties starptautiskajai Upju grīvu un piekrastes zinātņu asociācijai un BONUS – vienotajai Baltijas jūras zinātnes un attīstības programmai. Kongresa, kura nosaukums “Zinātne un inovācija Baltijas jūras un Eiropas reģionālo jūru nākotnei”, tēmas šoreiz tika izvēlētas, lai attīstītu plašāku diskusiju par reģionālo jūru un piekrastes jautājumiem.

Šajā gadā kongresa ietvaros pirmo reizi tika rīkota politikas un pārvaldības diena, lai noteiktu vienotu izpratni par ilgtermiņa saistību starp zinātni un inovāciju, kā arī starp reģionu labklājību un ilgtspēju. Politikas un pārvaldības dienas vispārējais mērķis bija identificēt nepieciešamos pētījumus un ierobežojošās neskaidrības akadēmisko aprindu, politiķu un uzņēmējdarbības saskarsmes procesos, lai turpmāk būtu iespējama sekmīga Baltijas un Eiropas reģionālo jūras resursu izmantošanas attīstība.