17.-18.jūnijs, 2015: 6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējais forums

Vairāk nekā 60 profesionālās izglītības un apmācības jomas eksperti pulcējās Jūrmalā 6. ikgadējā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) forumā, kur diskutēja par profesionālās izglītības kvalitāti, tās novērtēšanu un iespējām pilnveidot profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas principus Eiropas valstīs.

Forumā izvērtēja EQAVET kritērijiem atbilstošas profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanas gaitu Eiropas valstīs, iepazīstoties ar Somijas, Nīderlandes, Rumānijas un citu valstu pieredzi. Dalībnieki vairākās darba grupās diskutēja par darba devēju lomu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā un iespējām pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, lai profesionālā izglītība spētu pielāgoties strauji mainīgā darba tirgus prasībām. Tāpat tika apspriestas iespējas, kā pilnvērtīgi un vispusīgi novērtēt tālmācības formā īstenoto izglītības programmu kvalitāti.