Publicēts 20 janvāris 2020

anastasiia kamil RHA GKdSAew unsplash

 

Rīt, 2020.gada 21.janvārī, valdībā plānots izskatīt jautājumu par jaunās skolotāju sagatavošanas programmas ieviešanu, kas paredz 100 jaunu skolotāju ienākšanu Latvijas skolās jau no šī gada 1. septembra. Pretendenti ar jau iegūtu augstāko izglītību atlases kārtībā varēs pieteikties studiju programmai, kurā apgūs pedagoga darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.

“Ir patiess gandarījums, ka "Iespējamās misijas" pieredze, metodoloģija un labās prakses piemēri tiks izmantota Latvijas izglītības sistēmā, lai skolās darbu sāktu cilvēki, kuri sevī apzinājušies pedagoga aicinājumu, saprot bērncentrētas izglītības nozīmi. Šāda programma ļaus pakāpeniski uzsākt pedagoga izglītības un atbalsta mehānisma maiņu visā sistēmā. Jaunā programma labi papildinās jau sākto pāreju uz kompetenču pieeju skolās, risinot pedagoga profesijas prestiža un atjaunotnes jautājumu,” vērtē izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Šī ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīva, kas aicināja sociālos partnerus kopīgi risināt jautājumu par kvalitatīvu pedagogu trūkumu un efektīvu finansējuma piesaisti pedagoģiskā personāla nodrošinājumā. Apņemšanās īstenot pedagogu izglītības programmu “restartu”, ceļot pedagoga profesijas prestižu, pausta arī valdības deklarācijā.

Jauno skolotāju izglītības studiju programmu izstrādājusi IZM sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un nodibinājumu “Iespējamā misija”. Studiju programmas īstenošanu paredzēts sākt jau šajā vasarā. Pieeja skolotāju sagatavošanai balstīsies uz vienotu komunikāciju kandidātu piesaistē, pretendentu rūpīgu atlasi, kā arī mācīšanos, strādājot skolā un vienlaikus saņemot mentora un prakses vadītāja atbalstu. 

Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība" pieejams MK tīmekļvietnē.