Studentiem

attēls

No 2021. gada 1.janvāra profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem minimālā stipendija noteikta 15 eiro apmērā līdzšinējo 10 eiro vietā. Audzēkņiem ir iespēja saņemt arī vienreizējo stipendiju, kā arī paaugstināto stipendiju līdz 150 eiro mēnesī, ņemot vērā mācību rezultātus un iesaisti profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.

Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" precizē normas par stipendijas piešķiršanas komisijas izveidi un komisijas sastāvā iekļaujamo personu loku, nosaka skaidrus minimālās stipendijas piešķiršanas kritērijus, gadījumus, kad minimālā stipendija netiek piešķirta, kā arī – kādos gadījumos un pēc kādiem kritērijiem tiek piešķirta paaugstināta un vienreizējā stipendija.

Noteikumi motivē audzēkņus paaugstināt savus mācību rezultātus un aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, tādējādi sekmējot izvēlēto profesionālās izglītības programmu apgūt kvalitatīvāk.

Ņemot vērā 2020.gada 11.augusta grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" , kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī, ministrija izstrādāja skaidrojošo materiālu “Vadlīnijas stipendiju piešķiršanai profesionālās izglītības programmu izglītojamiem”.