Eiropas Universitātes Institūts (European University Institut), iestāšanās gads - 2012. gads.

Latvija, pievienojoties konvencijai, tika uzņemta Eiropas Universitātes institūtā (EUI) 2012. gada jūnijā. EUI mērķis ir ar savu darbību augstākās izglītības un pētījumu jomā veicināt Eiropas kultūras un zinātniskā mantojuma attīstību kopumā un atsevišķās tā jomās. Izglītības uz zinātnes ministrija pārstāv Latvijas intereses EUI Augstajā valdē un Budžeta un finanšu komitejā, kā arī katru gadu piešķir stipendiju doktarantūras studijām EUI. Papildu informācija.