Publicēts 22 janvāris 2020

tirza van dijk TEYrLTKKMSg unsplash

Ceturtdien, 2020.gada 23. janvārī, notiks šajā gadā pirmā Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā lems par valsts budžeta programmas “Sports” sadalījumu 2020.gadā.

Valsts sporta budžeta kopējais apmērs 2020.gadam ir 38 832 498 eiro. Dotācijām valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un investīcijām valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem 2020.gadā kopumā plānots sadalīt vairāk nekā 5,7 milj. eiro, bet sporta federācijām un sporta pasākumiem – 3,1 milj. eiro. Savukārt finansējums augstas klases sasniegumu sporta nodrošināšanai paredzēts 7,3 milj. eiro apmērā, bet dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā – gandrīz pusmiljons eiro.