Publicēts 28 janvāris 2020

fernando dearferdo tNDYN8jWyfM unsplash

2020. gada 28. – 29. janvārī Parīzē pirmo reizi kopā sanāk Starptautiskā komisija par izglītības attīstību nākotnē, kas izveidota pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas. Pasaulē, kurā pieaug sarežģītība, nenoteiktība un nedrošība, izglītībai ir iespējami dažādi attīstības ceļi jeb dažādas nākotnes, un šis ir izšķiršanās brīdis, kādu nākotni tai izvēlamies.

Starptautiskā komisija pulcē pasaules līmeņa politiķus, izglītības, kultūras un mākslas jomu pārstāvjus, zinātniekus, uzņēmējus un tehnoloģiju ekspertus, lai, mobilizējot zināšanas un cilvēces kolektīvo inteliģenci, kopīgi formulētu izglītības attīstības vīziju 2050.gadam un pēc tā.

UNESCO Starptautiskajā komisijā piedalās arī Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente no 1999. līdz 2007. gadam un Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece - starptautiski augstu novērtēta Latvijas politiķe ar ievērojamu pieredzi demokrātijas, sociālā taisnīguma, Eiropas vēstures un kultūras jautājumos, pieredzējusi akadēmiķe un pētniece, daudzu zinātnisku publikāciju autore.

Augsta līmeņa eksperta nominācija šajā komisijā Latvijai kā UNESCO dalībvalstij ir liels pagodinājums un iespēja sniegt nozīmīgu pienesumu globālas izglītības nākotnes vīzijas veidošanā, apliecinot Latvijas līdera potenciālu starptautiskajā izglītības dialogā.

Plānots, ka komisija tiksies trīs reizes: 2020. gada janvārī, 2020. gada septembrī un 2021. gada martā. Raugoties 2050. gada perspektīvā, komisija sagatavos ziņojumu, kurā tiks analizēta izglītības loma pasaulē, ņemot vērā tādas globālās tendences kā ģeopolitiskie nemieri, vides degradācija un klimata pārmaiņas, mainīgie cilvēku mobilitātes modeļi un eksponenciālais zinātnisko un tehnoloģisko inovāciju temps. Tiks izvērtēta nākotnes sociālo, ekonomisko, tehnoloģisko un vides izaicinājumu ietekme uz izglītību un piedāvāti ieteikumi rīcībai dažādos politikas līmeņos.

Komisijas ziņojums tiks publicēts 2021. gada novembrī.

Plašāk par iniciatīvu