Publicēts 29 Janvāris 2020

headway F2KRf QfCqw unsplash

Piektdien, 2020.gada 31.janvārī, norisināsies LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences Izglītības vadības sekcijas sēde. Šogad sēdes pirmā daļa tiks veltīta liela mēroga starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātu sekundārajai analīzei, ietverot aktuālākos jautājumus no OECD PISA un IEA PIRLS pētījumiem, kas skar skolēnu lasītprasmi un attieksmi pret lasīšanu, problēmu risināšanas prasmi, IKT lietošanas paradumus un pārinodarījumus skolās. Sēdes otrajā daļā tiks aplūkoti citi izglītības vadības jomai svarīgi gan teorētiski, gan praktiski jautājumi gan vispārējā, gan augstākajā izglītībā, tostarp par augstākās izglītības mārketingu un studentu piesaistes problemātiku.

Viena no sekciju sēdēm ar ilggadīgām tradīcijām ir Izglītības vadības sekcijas sēde, kuru LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē organizē Izglītības pētniecības institūts. Tajā ar referātiem par šodienas izglītībai aktuālām tēmām uzstājas pētnieki, doktoranti, praktiķi un citi nozares speciālisti, kas pievērsušies gan fundamentāliem, gan lietišķiem pētījumiem.

Katru gadu Latvijas Universitāte rīko zinātnisko konferenci, kurā aptuveni trīs mēnešu laikā notiek darbs zinātņu nozaru un starpdisciplinārās sekciju sēdēs.

Izglītības sekcijas sēde notiks 2020. gada 31. janvārī, Imantas 7. līnijā 1, Rīgā, plkst. 10.00-16.40.

Reģistrēties

 

Programma