Publicēts 04 februāris 2020

82279088 2682019491847939 6216443528591966208 o

Lai palielinātu modernizēto profesionālo izglītības iestāžu skaitu, otrdien, 4.februārī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz piešķirt lielāku Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu atbalstu trīs profesionālo izglītības iestāžu modernizācijas projektu turpināšanai.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) modernizācijas projekta turpināšanai papildus tiek novirzīti vairāk kā 1,7 miljoni eiro. Finansējumu plānots ieguldīt mācību ēkas pārbūvei un koncertzāles aprīkojumam, jauna mācību korpusa un dienesta viesnīcas izbūvei. Modernizācijas projektu īsteno saskaņā ar LMMDV attīstības un investīciju stratēģiju.

Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizācijas projekta turpināšanai novirzīti vairāk nekā 110 tūkstoši eiro. Projekta ietvaros plānots veikt infrastruktūras sakārtošanas darbus dienesta viesnīcā, mācību korpusa koplietošanas telpu atjaunošanai un iekšējo inženiertīklu pārbūvei.

Liepājas Valsts tehnikumam papildus tiek piešķirti vairāk nekā 78 tūkstoši eiro.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir piešķirtas būtiskas investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai - mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanai. Kopējais pieejamais finansējums ir vairāk kā 105 miljoni eiro, tai skaitā ERAF – 88 miljoni eiro un nacionālais finansējums vairāk kā 17 miljoni eiro. Finansējums piešķirts aprīkojuma un iekārtu iegādei 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās, mācību un koplietošanas telpu un āra laukumu infrastruktūras modernizēšanai vai jaunu izveidei, metodiskā centra funkciju stiprināšanai, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošanai un jaunu izveidei, IKT ieviešanai un ergonomiskas mācību vides izveidei. Projekta noslēgumā paredzēts, ka 70-80% profesionālās izglītības iestāžu būs pilnībā modernizētas.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) ietvaros 23 projektus īsteno 22 profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes (turpmāk - PII), tostarp – 16 Izglītības un zinātnes ministrijas PII (tai skaitā Priekuļu tehnikums īsteno 2 projektus), 2 pašvaldību PII un 4 Kultūras ministrijas PII.