Publicēts 04 februāris 2020

RD ZolitudesGimnazija sparessv 04012020 23

Otrdien, 4. februārī, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji sveica būvniekus un ēkas saimniekus vienā no simboliski skaistākajiem būvniecības posmiem- spāru svētkos Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas laboratoriju korpusa jaunbūvē.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas infrastruktūras modernizācijas projekts, laboratoriju korpusu būvniecība tiek īstenota ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) administrētā Eiropas Savienības struktūrfondu projekta atbalstu.

Ģimnāzijas jaunajā korpusā paredzēts izveidot laboratorijas un to palīgtelpas ķīmijas, fizikas, bioloģijas, dabaszinību, robotikas un informātikas mācību priekšmetu apguvei, kā arī multifunkcionālas auditorijas un bibliotēku.

Projekta ietvaros tiek veikta arī atsevišķu mācību telpu pārbūve esošajā skolas ēkā.

IZM Spāru svētkos novēl raitu un sekmīgu nākamo būvniecības posmu, lai jau jaunajā mācību gadā skolēni un pedagogi jaunajās telpās rod iedvesmu tālākajam ceļam jaunu zināšanu un prasmju radīšanā un apguvē.

Darbības programmas “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiek modernizēta pašvaldību dibināto vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūra, tostarp, ar mērķi sekmēt kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Finansējums tiek piešķirts ergonomiskas mācību vides izveidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras būvniecībai un dienestu viesnīcu modernizēšanai, kā arī valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.

Projekta ietvaros modernizēs 100 – 115 vispārējās izglītības iestādes, kurās mācīsies vairāk nekā 47 tūkstoši izglītojamie.

Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir ne mazāks kā 168,1 miljoni eiro, ko veido ERAF finansējums 142,9 milj. euro un nacionālais publiskais (valsts un pašvaldību budžeta) līdzfinansējums ne mazāk kā 25,2 miljoni eiro.

Foto: Rīgas dome