Publicēts 13 februāris 2020

Jautājumu saistībā ar turpmāko valsts pārraudzībā esošo koledžu statusu nolemts izvērtēt un atsevišķā informatīvajā ziņojumā valdībai iesniegt līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Patlaban izstrādātais rīkojuma projekts, ko paredzēts skatīt tuvākajā valdības sēdē, paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) sadarbībā ar Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju jāsagatavo un izglītības un zinātnes ministram līdz 2020.gada 30.jūnijam jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par turpmāku risinājumu saistībā ar koledžu statusu un attīstību profesionālās izglītības iestāžu sistēmā, ievērojot attiecīgās nozares prasības un specifiku nozares cilvēkresursu sagatavošanai. Vienlaikus līdz 15.aprīlim IZM vienosies ar Iekšlietu ministriju par risinājumiem saistībā ar iekšlietu sistēmas koledžu statusu un to attīstību kopējā izglītības iestāžu sistēmā.

IZM ir izstrādājusi konceptuālā ziņojuma projektu par augstskolu pārvaldības modeļa maiņu, to paredzēts valdībā skatīt 18.februārī. Konceptuālā ziņojuma mērķis ir nodrošināt kompleksus strukturālos risinājumus augstākās izglītības un zinātnes nozares starptautiskajai konkurētspējai, fokusējoties uz trīs pīlāriem: pārvaldība, finansējums un cilvēkresursi. Konceptuālais ziņojums ir pamats, kas tiks izmantots nepieciešamo Ministru kabineta noteikumu un likuma grozījumu sagatavošanai sadarbībā ar nozari un sociālajiem partneriem.