Publicēts 06 marts 2020

bbc creative 1w20Cysy1cg unsplash

Vairāk nekā 60% gadījumu pirmsskolā ar bērniem ikdienā strādā divi pedagogi un viens skolotāja palīgs, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktā pirmsskolas izglītības iestāžu aptauja, kuras rezultāti tika pārrunāti IZM pirmsskolas darba pilveides grupas sanāksmē 2020. gada 5. martā. Līdzās modelim, kurā strādā divi pedagogi un viens skolotāja palīgs, pastāv arī situācijas, kurās ar bērniem ikdienā ir viens pedagogs un divi palīgi, kā arī 1+1 (viens pedagogs un viens skolotāja palīgs).

No darba grupas dalībniekiem tika saņemti priekšlikumi iespējamām izmaiņām pirmsskolas darba organizācijā, piemēram, būtu jākonkretizē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas laiks (darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00?), jāprecizē formulējums „sagatavošanās nodarbību vadīšanai”, jākonkretizē skolotāja palīga klātbūtnes pamatojums bērnu diendusas laikā. Eksperti pauda viedokli, ka pirmsskolas iestāde, saskaņojot ar pašvaldību, darba organizācijas formas varētu izvēlēties arī patstāvīgi. Tika pārrunāti dažādi modeļi darba laika organizēšanai, ņemot vērā nepieciešamo laiku kontaktnodarbībām, kā arī pedagogu skaitu bērnu grupā. Sanāksmē tika rosināts noteikt bērnu skaitu uz pieaugušo skaitu grupā un notika diskusija par pieļaujamo (minimāli un maksimāli) bērnu skaitu dažāda vecuma grupās: 1,5-3 gadi, 3-4 gadi, 5-6 gadi. Ministrijas ieskatā būtu jāveic normatīvo aktu grozījumi, lai varētu ieviest šādus nosacījumus.

Sanāksmē tika prezentēta privātās pirmsskolas CreaKids labās prakses pieredze. „Bērni ir mūsu pasaules lielākā vērtība, viņi veidos mūsu nākotni,” sacīja pirmsskolas vadītāja Daina Kājiņa. Privātajai pirmsskolai ir laba pieredze saistībā ar atbalsta personāla, tostarp mediatora piesaisti, kas palīdz risināt dažādas situācijas starp bērnu vecākiem un pedagogiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu finansējuma jautājums detalizētāk tiks skatīts kādā no nākamajām sanāksmēm, un IZM eksperti atzina, ka patlaban tiek domāts par principa „nauda seko skolēnam” maiņu. Turklāt, ir veikti aprēķini, cik izmaksātu visu pirmsskolas pedagogu atalgojuma finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem, un tie būtu papildu vismaz 50 miljoni eiro gadā. Patlaban valsts finansē 5-6 gadīgo bērnu pedagogu algas. Patlaban valsts finansē pedagogu, kuri strādā ar 5-6 gadu veciem bērniem, algas.

Lai līdzsvarotu pirmsskolas pedagogu darba slodzi, atalgojumu un iestādes darba organizāciju, līdz 2020. gada 15. jūnijam darba grupa izstrādās priekšlikumus, ņemot vērā nozares pārstāvju viedokļus, esošo situāciju un nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu.