Publicēts 10 marts 2020

IMG 4405

Ministru kabinets (MK) ir nolēmis pārtraukt tiesvedību ar Indriķi Muižnieku. Respektējot MK lēmumu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) turpinās darbu pie rektora vēlēšanu procesa un citu augstskolu pārvaldības jautājumu pilnveidošanas, veicot izmaiņas normatīvajos aktos, lai radītu modernu, atvērtu, mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstošu studiju vidi.

IZM ir atbildīga par to, lai augstskolu darbība būtu tiesiska un saskaņota ar valstiski nozīmīgajām prioritātēm. Ņemot vērā, ka pirmās instances tiesas spriedumā ir atzīti vairāki pārkāpumi LU rektora vēlēšanās, ministrija turpinās iesākto darbu pie rektora vēlēšanu procesa un citu augstskolu pārvaldības jautājumu sakārtošanas.

Patlaban IZM sagatavo grozījumus normatīvajos aktos, tostarp attiecībā uz rektora vēlēšanu procesu, kas paredz augstākās izglītības iestādēm attīstīties atbilstoši mūsdienu tendencēm, nodrošinot atvērtības un demokrātijas principu ievērošanu.

Šobrīd sagatavotie grozījumi Augstskolu likumā paredz rektora ievēlēšanas kārtības maiņu augstskolā, nosakot, ka rektora amata pretendentus atklātā starptautiskā konkursā atlasa un ievēlēšanai nominē augstskolas padome. Ārējo ekspertu padomju izveide ļaus pārstāvēt un līdzsvarot gan sabiedrības, gan valsts intereses, virzīties uz nospraustajiem mērķiem, kā arī nepieļaut situācijas, kas raisītu aizdomas par klaju demokrātijas principu ignorēšanu.

Valdība ir atbalstījusi IZM konceptuālo ziņojumu par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu, paredzot kompleksus strukturālos risinājumus augstākās izglītības un zinātnes nozares starptautiskajai konkurētspējai, fokusējoties uz pārvaldību, finansējumu un cilvēkresursiem. Plānots, ka no 12.marta notiks IZM izstrādāto grozījumu Augstskolu likumā publiska apspriešana, kā arī tikšanās ar augstskolā un citiem nozares pārstāvjiem.