Publicēts 11 marts 2020

clark young tq7RtEvezSY unsplash

No 2020. gada 1. septembra, ieviešot jauno mācību saturu un kompetenču pieeju pamatizglītībā 4.-6.klašu posmā, plānotas sešas mūzikas stundas.

Ministru kabineta noteikumos par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem šobrīd paredzētas 5 mūzikas stundas šai vecuma grupai. Ņemot vērā nozares ieteikumus, noteikumi tiks grozīti un saglabāts līdzšinējais mūzikas stundu skaits - sešas. Plānots, ka grozījumi valdībā tiks izskatīti 2020. gada aprīlī.

Līdztekus šiem grozījumiem noteikumi tiks papildināti ar nosacījumiem mācību priekšmetu, tostarp mūzikas, padziļinātai apguvei. Pieņemot jauno pamatizglītības standartu 2018. gada nogalē, tika domāts par kopējiem nosacījumiem un sasniedzamajiem rezultātiem visiem skolēniem, vienlaikus paredzot iespēju izglītības iestādēm izstrādāt savas autorprogrammas. Tā kā normatīvajā regulējumā nebija ietverti šādu programmu īstenošanas kritēriji, IZM patlaban tos izstrādā, un tie tiks virzīti izskatīšanai valdībā 2020. gada aprīlī kopā ar grozījumiem par mūzikas stundu skaita izmaiņām pamatizglītības programmā.