Publicēts 12 marts 2020

Ceturtdien, 2020. gada 12. martā, Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Augstskolu likumā un grozījumi likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.

Grozījumi ir sagatavoti atbilstoši Ministru kabinetā 2020. gada 18. februārī atbalstītajam konceptuālajam ziņojumam par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu. Tas paredz kompleksus strukturālos risinājumus augstākās izglītības un zinātnes nozares starptautiskajai konkurētspējai, fokusējoties uz pārvaldību, finansējumu un cilvēkresursiem.

Grozījumi Augstskolu likumā paredz augstākās izglītības institūciju tipoloģijas ieviešanu, ārējo ekspertu iesaisti augstskolu pārvaldībā (padomju ieviešanu), kā arī citus jautājumus.
Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi konsultācijas ar nozaru ministrijām un citu vals
ts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem, kā arī augstskolu un studējošo pārstāvošām nozares organizācijām par sagatavotajiem likumu grozījumiem.

Atzinumu sniegšanas termiņš ir trīs nedēļas.

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā".

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" pieejams.