Publicēts 12 marts 2020

Veidojot budžetu 2020. gadam, valdību veidojošo partiju vidū konceptuāli tika panākta vienošanās par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2020. gada 1. septembra. Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks paredz, ka no šā gada 1.septembra minimālā algas likme (30 stundu nedēļā) no 750 eiro pieaug līdz 790 eiro.

Kopumā šim mērķim 2020.gadam nepieciešami 8,2 miljoni eiro, un valdība ir apņēmusies rast nepieciešamos finanšu līdzekļus. Tāpat kā iepriekšējos gadus, grozījumi par attiecīgām izmaiņām normatīvajos aktos tiek pieņemti mācību gada noslēgumā, un arī šogad tas varētu notikt ne agrāk kā maija beigās.

Lai pārrunātu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) turpmākos plānotos soļus par pedagogu darba samaksa pieaugumu, ceturtdien, 2020. gada 12. martā, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un ministrijas pārstāvji tiksies ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.

IZM dati liecina, ka lielai daļai pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolotāju jau šobrīd vidējā algas likme, kas tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas, ir lielāka par 790 eiro. No 589 pašvaldību izglītības iestādēm 275 skolās skolotājiem algas likme ir līdz 790 eiro ir (46% no kopējā izglītības iestāžu skaita).

Tā kā valstī palielinās to bērnu ar speciālām vajadzībām skaits, kas izglītību iegūst iekļaujoši vispārizglītojošās skolās, IZM pārskata un plāno palielināt koeficientus, kas pedagogu atalgojumam tiek piemēroti mērķdotācijas aprēķinā tieši iekļaujošās izglītības nodrošināšanai. Vienlaikus, lai panāktu racionālāku pedagogu finansējuma izlietojumu, tiek apsvērts precīzāk nodalīt finansējumu, kas paredzēts atbalsta sniegšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.

Indikatīvais pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu 2018. gada 15. janvārī, un līdz šim plānotā atalgojuma pieaugums ir ticis nodrošināts. Valdības lēmums par pakāpenisku skolotāju algu celšanu paredz, ka par reālu algu palielināšanu katru gadu valdība lemj atsevišķi. Tāpat noteikts, ka finanšu resursus pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai iegūst, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu un piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un vienlīdzības principu.