Publicēts 12 marts 2020

a1c78c10 9349 45c0 8997 c6f816429a8b

Ceturtdien, 2020. gada 12. martā, Preiļos atklāta modernizēta un labiekārtota Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (RTRIT) dienesta viesnīca mācību iestādes audzēkņiem, kas tapusi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu. Lai nodrošinātu modernu, jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību vides infrastruktūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīciju projektu ietvaros visā Latvijā tiek veikta profesionālās izglītības iestāžu pilnveide.

Modernizētā dienesta viesnīca ir daļa no RTRIT infrastruktūras pārmaiņām, kas rada iespēju audzēkņiem dzīvot mūsdienu prasībām atbilstošās telpās ar jaunām mēbelēm un aprīkojumu. Trīs stāvu dienesta viesnīcā ir 70 vietas, ieskaitot divām personām ar kustību traucējumiem. Katra istabiņa paredzēta diviem jauniešiem, sanitārais mezgls ir kopējs diviem numuriņiem. Turklāt turpmāk audzēkņiem būs pieejama arī mūsdienīga sadzīves tehnika (veļas mazgājamās mašīnas, virtuve).

RTRIT Preiļu dienesta viesnīcas vides modernizēšanas projekta ietvaros ieguldīts Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējums 734 tūkstošu eiro apjomā. Ēkas pārbūves būvdarbus veica SIA “Inteco Wood”.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir piešķirtas būtiskas investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai - mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanai. Kopumā ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums 104 miljonu eiro apmērā. Finansējums piešķirts aprīkojuma un iekārtu iegādei 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās, mācību un koplietošanas telpu un āra laukumu infrastruktūras modernizēšanai vai jaunu izveidei, metodiskā centra funkciju stiprināšanai, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošanai un jaunu izveidei, IKT ieviešanai un ergonomiskas mācību vides izveidei. Projekta noslēgumā paredzēts, ka 70-80% profesionālās izglītības iestāžu būs pilnībā modernizētas.

LV IZM EU logo ansamblis ERDF