Publicēts 12 marts 2020

Sākot no 2020. gada 18. marta līdz 18. maijam Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina zinātniekus pieteikties Latvijas-Ukrainas kopīgas sadarbības programmas 2020. gada pētniecības projektu konkursam.

Konkurss ir paredzēts abu valstu augstskolu un zinātnisko institūciju zinātniekiem, lai veicinātu un attīstītu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā. Projektu plānots uzsākt 2021. gadā. Paredzētais finansējums projekta Latvijas partnerim ir līdz 20 000 eiro gadā.

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa tēmām:

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • ekoloģija un vides pārvaldība, jo īpaši jūras vides piesārņojuma ar ķīmiskām vielām un mikroplastmasam izpēte;
  • jaunas tehnoloģijas nozīmīgāko slimību ārstēšanai un profilaksei, biotehnoloģija, bioinženierija un ģenētika;
  • jauni materiāli;
  • sociālās un humanitārās zinātnes.

Latvijas partneris projektu gatavo angļu valodā atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas partneri projektu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Plašāk