Publicēts 15 aprīlis 2020

web

2020. gada 14. aprīlī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātās valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" un “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”.

Lai attīstītu pasaules līmeņa zināšanas, cilvēkkapitālu un tehnoloģijas, un uz to bāzes radītu produktus un pakalpojumus, programmu īstenošanā iesaistīsies spēcīgākās starpdisciplinārās pētnieku grupas humanitārajās zinātnēs, kā arī dabaszinātnēs un inženierzinātnēs. Programmu īstenošanā tiks iesaistīts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kā arī studējošie, doktora grāda pretendenti un jaunie zinātnieki.

Valsts pētījumu programma "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" attīstīs un palielinās humanitāro zinātņu digitālo resursu lietojamību un mazinās to fragmentāciju. Programmas īstenošanai nākamajos trīs gados ir piešķirts vairāk nekā 1,3 miljonu eiro valsts budžeta finansējums.

Valsts pētījumu programmu "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" IZM ir izstrādājusi sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, piedaloties Valsts prezidenta ārštata padomniekam vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos, pārstāvjiem no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Tartu Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes un SIA “Tilde”.

Programmas mērķi ir konsolidēt esošos humanitāro zinātņu digitālos resursus, atbalstīt jau izveidoto humanitāro zinātņu digitālo resursu attīstību un to sasaisti (integrāciju, sinerģiju veidošanu), veidot specializētus, galalietotājiem piemērotus digitālos risinājumus, attīstīt fundamentālo pētniecību, lai uzlabotu humanitāro zinātņu digitālos resursus.
Ar MK rīkojuma projektu "Par valsts pētījumu programmu "Humanitāro zinātņu digitālie resursi " var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486109&mode=mk&date=2020-04-14

Lai paplašinātu sadarbību ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (The European Organization for Nuclear Research, CERN) un iestātos CERN asociētās dalībvalsts statusā, Latvijai ir jādemonstrē atbilstoša zinātniskā kapacitāte. Valsts pētījumu programmas “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” mērķi ir sadarbībā ar CERN stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību un īstenot starpdisciplināru pētniecību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā. Programmas īstenošanai ir piešķirts valsts budžeta finansējumu 900 000 eiro apmērā.

Programma ir izveidota sadarbībā ar stratēģiskās vadības padomi, iesaistoties pārstāvjiem no IZM, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, SIA “Baltic Scientific Instruments”, Merilendas Universitātes (University of Maryland), Pjēra un Marijas Kirī universitātes (Parīze VI) (Université Pierre & Marie Curie, Paris VI), Londonas Universitātes (University of London) un CERN.

Ar MK rīkojuma projektu "Par valsts pētījumu programmu "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas"" var iepazīties MK mājaslapā. http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486118&mode=mk&date=2020-04-14

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.