Publicēts 16 aprīlis 2020

ANNIVERSARYPostLVŠonedēļ piekto dzimšanas dienu svin EPALE –Eiropas Savienības pieaugušo izglītības elektroniskā platforma, kuru veido 38 nacionālās komandas 24 Eiropas Savienības valstu valodās.

Koronavīruss neapturēs izglītību – tā ir ziņa, kas raksturo EPALE publikācijas, atzīmējot platformas izveidošanas piekto gadskārtu Covid-19 pandēmijas laikā.

Ārkārtējā situācijā, ko šobrīd piedzīvojam, attālinātas mācības, darbs un pakalpojumi ir kļuvuši par ikdienu, kas pieprasa no cilvēkiem jaunas digitālās zināšanas un prasmes. Tomēr vajadzība strauji mainīt ierasto dzīves ritmu ir pakļāvusi cilvēkus arī papildu spriedzei, kas izpaužas gan darba dzīvē, gan attiecībās ar tuviniekiem. Lai palīdzētu rast atbalstu jaunajā situācijā, EPALE Latvijas komanda ir apkopojusi publikācijas, kas piedāvā gan attālinātas mācīšanās un informācijas iegūšanas rīkus, gan iespējas tiešsaistē vai telefoniski saņemt psiholoģisku palīdzību dažādās dzīves situācijās.

Publikācijās “Tālmācības risinājumi”(https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/talmacibas-risinajumi-unesco-sagatavoti-ieteikumi ) un “Tiešsaistes resursi mūžizglītības pamatprasmēm” (https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/key-competences-lifelong-learning-resources-online-education) ir apkopoti pieaugušo izglītības resursi un platformas, ko iesaka UNESCO un Eiropas Padome. Savukārt, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotais resurss “Atbalsts nedrošā brīdī” (https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/atbalsts-nedrosa-bridi) apkopo informāciju par Latvijā pieejamiem bezmaksas krīzes atbalsta dienestiem, kuri klātienē vai attālināti sniedz psiholoģisko un emocionālo atbalstu.

Pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE Latvijā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.