Publicēts 17 aprīlis 2020

Lielākā daļa Eiropas Savienības (ES) valstu patlaban vēl nav pieņēmušas skaidru lēmumu, kā rīkoties attiecībā uz mācību procesa tālāko organizēšanu un valsts pārbaudes darbu norisi, liecina šonedēļ ES izglītības ministru neformālās videokonferences laikā sniegtā informācija.

Lielākā daļa valstu, tāpat kā Latvija, lēmumu plāno pieņemt tuvāko nedēļu laikā, pamatojoties uz aktuālāko informāciju par Covid-19 attīstību attiecīgajā valstī, iezīmējot vairākus attīstības scenārijus.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska videokonferencē aktualizēja jautājumu par turpmākajiem uzņemšanas nosacījumiem augstākās izglītības iestādēs, lai tiktu piedāvātas vienlīdzīgas iespējas mācībām citu ES valstu pilsoņiem, ņemot vērā atšķirīgos valstu drošības pasākumu termiņus.

Igaunijā attālinātās mācības šobrīd plānotas līdz15.maijam, tiek apsvērta iespēja klātienē atgriezties 9.un 12.klasēm, lai varētu sagatavoties eksāmeniem. Plānots noteikt jaunus eksāmenu datumus, lai skolēni un skolotāji varētu sagatavoties (ne ātrāk kā divas nedēļas pēc skolas atvēršanas). Tāpat tiek apsvērta iespēja izlikt atzīmes, balstoties esošajā skolēnu novērtējumā. Augstskolās eksāmenus Igaunijā plāno tiešsaistē, savukārt uzņemšanu vidusskolā, profesionālajā skolā un augstskolā katra izglītības iestāde nosaka pati.

Ja situācija nepasliktināsies, Francija šobrīd plāno atsākt klātienes mācības vispārējā izglītības posmā 11.maijā, ievērojot ļoti stingrus drošības pasākumus.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi trīs rīcības scenārijus, bet gala lēmumu par valsts pārbaudes darbu norisi pieņems, konsultējoties ar Veselības ministriju un analizējot citu ES valstu pieredzi. Ja pēc 12.maija tiek samazināti vai atcelti esošie ierobežojumi, iecerēts īstenot scenāriju “A” – centralizēto eksāmenu norisi provizoriski no 2.jūnija līdz 7.jūlijam. Ja ārkārtas situācija ar esošajiem ierobežojumiem tiks pagarināta, atkarībā no situācijas iespējams piemērot scenārijus “B” (sesiju uzsāk vēlāk, vēl ierobežotākā apjomā) un “C” (ja rodas apstākļi, kuru dēļ sesijas īstenošana nav iespējama, tā tiek atcelta. Vispārējās izglītības novērtējumu skolēni iegūst, saņemot gala novērtējumu).

Saskaņā ar UNESCO datiem, krīze skārusi vairāk nekā 80% pasaules izglītojamo jeb 1,6 miljardus skolēnu un studentu. Gandrīz visas ES dalībvalstis ir slēgušas klātienes piekļuvei lielāko daļu izglītības iestāžu. Augstākās izglītības iestādes visās valstīs nodrošina attālinātās studijas, lielākā daļa Eiropas pamatskolu un vidusskolu ir slēgtas klātienei, bet dažas skolas un pirmsskolas izglītības iestādes ir palikušas atvērtas, lai atbalstītu vecākus, kuri nevar palikt mājās vai kuriem nav iespējas strādāt attālināti.