Publicēts 20 maijs 2020

Ceturtdien, 2020. gada 21.maijā plkst. 17.00, notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkota tiešsaistes saruna par studējošo aktualizētajiem jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uz sarunu aicina Latvijas augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvjus, it īpaši tos, kas iesaistījušies Latvijas Studentu apvienības (LSA) akcijā „Gribu studēt” un savos stāstos atklāj sociāli sarežģīto situāciju. Sarunā ministre, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvji atbildēs uz studējošo jautājumiem un izstāstīs šī brīža Covid-19 atbalsta pasākumu konceptu izglītības un zinātnes nozarē.

Ņemot vērā LSA un IZM kopīgi rīkoto studējošo aptaujas datus, IZM sadarbībā ar Labklājības ministriju (LM) ir izstrādājusi priekšlikumus vairākiem atbalsta mehānismiem, kuri palīdzēs gan esošajiem augstskolu studentiem, gan absolventiem (jaunajiem speciālistiem) un mācībspēkiem pārvarēt Covid-19 krīzes izraisīto ietekmi un kvalitatīvi sagatavoties turpmākajam studiju procesam un ienākšanai darba tirgū.

Studējošajiem un jaunajiem speciālistiem tiek piedāvāti trīs galvenie risinājumi. Studentiem, kuriem nepieciešams studiju vai studējošā kredīts, sākot ar 2020.gada rudeni, tiek piedāvāta valsts galvoto studiju un studējošo kredītu skaita palielināšana par 500 (kopā 2500 kredītu 2020.gadā). Jau pieņemtie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka studiju kredītu varēs saņemt pilnā apmērā atbilstoši studiju maksai, savukārt studējošo kredīts, kas sedz daļu ikdienas izdevumu, sasniegs 344 eiro mēnesī, turklāt studētgribētājam nebūs jāpiesaista papildus galvotājs kredīta saņemšanai.

Otrs piedāvājums ir saistāms ar prasmju un iemaņu attīstības programmas izveidi, kas ļautu studējošajiem studiju laikā attīstīt pētnieciskās, organizatoriskās, IT prasmes, veicot noteiktus uzdevumus augstskolā mentora vadībā, saņemot līdz 200 eiro stipendiju 6 mēnešu garumā. Kopumā šādu stipendiju varētu saņemt līdz 3000 studējošo.

Trešais piedāvājums ir atbalsts jaunajiem speciālistiem bezdarba gadījumā. Absolventi, kas pēdējā gada laikā ir ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un stājušies darba attiecībās, bet krīzes un Covid-19 izraisīto ierobežojumu dēļ ir zaudējuši darbu un atbilstoši esošajai likumdošanai nevar iegūt bezdarbnieka statusu, šobrīd nevar pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu. LM ir gatava mainīt likumu, lai iestrādātu arī šādu mērķētu atbalstu vismaz 6 mēnešu garumā. Tas palīdzētu noturēt jaunos speciālistus Latvijā un samazinātu no Latvijas aizbraukušo speciālistu skaitu darba meklējumos ārvalstīs.