Publicēts 23 jūlijs 2020

Viens no aktuālākajiem jautājumiem sporta nozarē patlaban ir uzsāktā diskusija par sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeļa pilnveidi, vakar tiekoties ar jaunievēlēto Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentu Žoržu Tikmeru un ģenerālsekretāru Kārli Lejnieku, sacīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Puses atzina, ka daudzus problēmjautājumus un plašāku diskusiju rosinošs ir Sporta nozares attīstības darba grupas paustais redzējums, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta piedāvātā metodoloģija prioritāro sporta veidu noteikšanai. Tāpēc svarīgi, ka LOK jaunā vadība definē savu nostāju šajos jautājumos, kopīgi sagatavojot priekšlikumus sporta nozarei stratēģiski svarīgu lēmumu iedzīvināšanā.
Tikpat aktuāls ir darbs pie jaunās Latvijas sporta attīstības stratēģijas („Sporta politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam”), kurās svarīgi ietvert jau šobrīd ar nozari panākto kopīgo redzējumu gan sporta aktivitātēs iesaistīto iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, skaita palielināšanu, gan augstu sasniegumu sporta attīstību.
Tika pārrunāta arī sadarbība LOK īstenoto valsts nozīmes sociālo projektu saglabāšanā un sabiedrības iesaistes palielināšanā („Sporto visa klase” un Olimpiskā diena), kā arī jautājums par sporta lomas aktivizēšanu augstskolās, pārrunājot arī duālās izglītības jautājumus sportistu karjerā.