Prezidentūras pasākums17.-18.decembris, 2014: Augsta līmeņa ekspertu darba grupas sanāksme izglītības un apmācības

Klātesot 66 izglītības jomas amatpersonām no 26 Eiropas Savienības dalībvalstīm, Rīgā notika augsta līmeņa ekspertu darba grupas sanāksme izglītības un apmācības jautājumos. Divu dienu tikšanās ieskicēja vajadzību pēc izmaiņām Eiropas stratēģiskās sadarbības ietvarā Izglītība un apmācība 2020 (ET2020), pielāgojot to mūsdienu darba tirgum un globālās konkurences apstākļiem.

Informācija medijiem

Foto galerija [ārēja saite]

Sanāksmes atskaite (angļu valodā) (.pdf)