16.-17.aprīlis, 2015: Eiropas pētniecības telpas un inovāciju komitejas 26. plenārsēde un ES Padomes Pētniecības darba grupas sanāksme

Komitejas plenārsēdes darba kārtībā bija Eiropas Pētniecības telpas ceļa karte un pārvaldība. Paralēli Rīgā notika arī ES Padomes Zinātnes darba grupas izbraukuma sēde, kuras fokusā bija ES Padomes secinājumu projekts par atvērtu, uz datiem balstītu un tīklā savienotu zinātni. Eiropas pētniecības telpa ir ES mērogā vienots zināšanu tirgus, programmu sistēma, kurā integrēti ES zinātniskie resursi.