Eiropas Komisija organizēja semināru ASEM dalībvalstīm, lai parādītu jauno ES izglītības programmu 2014.-2020. gadam Erasmus+ starptautiskās iespējas , kas virzītas uz mobilitāti un sadarbību Eiropas un Āzijas valstu starpā. Seminārs notika 29. aprīlī, tieši pēc ASEMME5 noslēguma.

Jaunā ES programma Erasmus+ sākās 2014. gada 1. janvārī. Tā piedāvā visplašākās apmaiņas studiju iespējas studentiem, modernizācijas, starptautiskās sadarbības un pilnveidošanās iespējas izglītības iestādēm. Papildinot Erasmus+, arī ES EU Marie Skłodowska-Curie actions grantu sistēma zinātniekiem paver plašas iespējas pētnieku mobilitātei, apmācībai un starptautiskai sadarbībai.

Semināru vadītāji Erasmus+ dienas laikā informēja par programmu sniegtajām iespējām. Seminārā piedalījās ASEM delegāciju pārstāvji - universitāšu, studentu asociāciju, valsts pārvaldes iestāžu u.c. vadītāji, kas nākotnē būs tieši iesaistīti sadarbības veidošanā un programmu realizācijā. Seminārā notika diskusijas un intensīva tīklošana dalībnieku vidū.