12.-13.marts, 2015: ES augstākās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme

Augstākās izglītības ģenerāldirektoru sanāksmē tika apspriesta Eiropas augstākās izglītības sistēmas modernizācijas programma, augstākās izglītības pienesums ekonomikai, atbilstība darba tirgus prasībām un augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoto sanāksmi līdzfinansēja ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma “Erasmus+”.