26.-27.marts, 2015: ES jaunatnes lietu direktoru sanāksme

Jaunatnes lietu ģenerāldirektoru sanāksme notika uzreiz pēc ES Jaunatnes konferences, tādējādi veiksmīgi saistot konferencē pārrunāto ar jaunatnes politikas veidotāju dienaskārtību. Sanāksmē  pārrunāja aktuālākos jaunatnes politikas veidošanas jautājumus gan dalībvalstu, gan Eiropas Savienības mērogā, tostarp izaicinājumus starpnozaru politikas sadarbībā jaunatnes jomā un ES Jaunatnes darba plānu.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoto sanāksmi līdzfinansēja ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma “Erasmus+”.

Vairāk informācijas [ārēja saite]