20.-21.aprīlis, 2015: ES profesionālās izglītības un apmācības ģenerāldirektoru sanāksme

Profesionālās izglītības un apmācības ģenerāldirektoru sanāksmes mērķis ir vienotas platformas ietvaros izvērtēt dalībvalstu aktuālākos jautājumus profesionālās izglītības un apmācības jomā, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem. 

Divu dienu sanāksmē ES profesionālās izglītības un apmācības politikas veidotāji diskutēja par tādām profesionālās izglītības un apmācības jumu prioritātēm kā Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem un Eiropas Māceklības aliansi.

Latvijas prezidentūras ietvaros rīkoto sanāksmi organizēja Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Komisija.