5.-6.maijs, 2015: ES vispārējās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme

Prezidentūras ietvaros tradicionāli rīkotās vispārējās izglītības ģenerāldirektoru sanāksmes laikā tika diskutēts par pirmsskolas un sākumskolas izglītības lomu radošuma, inovāciju un digitālās kompetences veicināšanā. Sanāksmē uzmanība tika pievērsta arī digitālo prasmju sekmēšanai skolotāju sākotnējā izglītībā. sanāksmē tika apspriesti izglītības iestāžu tīkla pārvaldības jautājumi, akcentējot mazo skolu turpmākās attīstības iespējas, kā arī diskutējot par izglītības pieejamības, investīciju efektivitātes un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas jautājumiem. Sanāksmes laikā dalībvalstīm tika dota iespēja dalīties ar labās prakses piemēriem.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkoto sanāksmi līdzfinansēja ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma “Erasmus+”.

Foto galerija [ārēja saite]