Ministru kabinets 2016.gada 12.jūlijā  apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, kas nosaka, kā tiks īstenots Eiropas Sociāla fonda (turpmāk - ESF)  atbalsts, lai Latvijā samazinātu jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.