La sekmētu veiksmīgu 1.1.1.1. pasākuma projektu uzsākšanu un to tālāku īstenošanau, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ( CFLA)  rīko  informatīvus  seminārus potenciālajiem  finansējuma saņēmējiem.  Atsevišķi tiek rīkoti semināri, kas veltīti praktiskās ievirzes pētījumu projektiem saistītiem  ar saimniecisku darbību,  un atsevišķi -  semināri projektiem, kas nav saistīti ar saimniecisku darbību. 

shutterstock 257364370Plānoto  semināru datumi un norises vietas:

1. 24.01.2017. 10.00-14.00 CFLA, Smilšu zāle – 1.1.1.1. pasākuma projektu īstenošanas seminārs (projekti, kas ir ar saimniecisku darbību nesaistīti); Semināra darba kārtība 


2. 25.01.2017.10.00-14.00 LU, Mazais auls, Raiņa bulvāris 19 –1.1.1.1. pasākuma LU projektu īstenošanas seminārs (projekti, kas ir ar saimniecisku darbību nesaistīti);


3. 27.01.2017. 10.00-14.00 CFLA, Smilšu zāle–1.1.1.1. pasākuma projektiem, kas ir ar saimniecisku darbību saistīti;


4. 31.01.2017. 10.00-14.00 RTU (Ķīpsala, telpa tiks precizēta) –1.1.1.1. pasākuma RTU projektu īstenošanas seminārs (projekti, kas ir ar saimniecisku darbību nesaistīti);


5. 07.02.2017. 10.00-14.00 CFLA, Smilšu zāle –1.1.1.1. pasākuma projektu īstenošanas seminārs (projekti, kas ir ar saimniecisku darbību nesaistīti).

Aicinām potenciālos  finansējuma saņēmējus piedalīties semināros, plašāka informācija CFLA mājas lapā