shutterstock 340339970Uzraudzības Komitejas š.g. 22.jūnijā uzsāktās rakstiskās procedūras ietvaros  ir pieņemti  lēmumi par  Izglītības un zinātnes ministrijas 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5.pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” 1., 2. un 3. projektu iesniegumu atlases kārtu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu. 

Lēmumi pieejami tīmekļa vietnē: https://komitejas.esfondi.lv/RP/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx

Atbilstoši Uzraudzības Komitejas  reglamentā noteiktajam, rakstiskās procedūras lēmums stājas spēkā ceturtajā darba dienā pēc to izsūtīšanas  - t.i. 2017.gada  28. jūlijā.