Šodien, 2018.gada 8.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas regulē ES fondu finansējumu un tā administrēšanu pieaugušo izglītība projektos.Ņemot vērā ES fondu atbalstītā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķa grupu un mācībām pirmās uzņemšanas laikā konstatēto, līdz šim finansējuma saņēmējiem uzliktais administratīvais slogs nav samērīgs un neveicina projekta plānoto rezultātu sasniegšanu. Ar izstrādātajiem grozījumiem ministrija plāno atvieglot pieaugušo izglītības projekta administratīvo slogu. Izstrādātie grozījumi vairs neuzliks par pienākumu vākt un analizēt datus par personu iesaisti citos ES fondu finansētos mācību projektos, kā arī atvieglos personāla piesaisti projekta īstenošanā.

Ar MK noteikumu projektu “ Grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" noteikumi” aicinām iepazīties Valsts kancelas mājas lapā 

 

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB