Valdība šodien, 2018. gada 3.aprīlī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumos noteikumos, kas reglamentē specifiskā atbalsta mērķa “ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanu. Apstiprinātie grozījumi paredz atteikties no datu pārbaudes par personu iesaisti citos Eiropas fondu finansētos mācību projektos kā projekta īstenošanai nesamērīgas prasības.

DSC 6439Līdz šim projekta īstenotājam – Valsts Izglītības attīstības aģentūrai, pirms nodarbināto iesaistes izglītības programmās vajadzēja pārbaudīt datus par konkrētās personas iesaisti citos Eiropas Sociālā fonda finansētos mācību projektos, ko īsteno citas valsts institūcijas. Projekta īstenošanas gaitā tika konstatēts, ka laiks, lai noskaidrotu, vai kāds no pretendentiem uz mācībām būs kādā citā projektā piedalījies līdzīga rakstura mācībās, ir nesamērīgs attiecībā pret projekta sasniedzamajiem mērķiem un cilvēku vajadzību pēc iespējas ātrāk iesaistīties izglītības programmās profesionālajai pilnveidei. Turklāt veiktās pārbaudes apliecināja, ka katram no Latvijā īstenotajiem pieaugušo izglītības projektiem ir savas prioritātes pieaugušo izglītībā, un līdz ar to iezīmēja skaidru  tendenci, ka projektu mērķgrupas nepārklājas. 

Ar apstiprinātajiem grozījumiem atceltā prasība veikt pārbaudi vismaz par diviem mēnešiem samazinās laiku starp pieteikšanos mācībām un to, kad persona varēs reāli uzsākt mācības.
Līdz ar to jau šobrīd atvērtajā pieteikšanās kārtā, kur strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem aicināti pieteikties mācībām līdz š.g. 16. aprīlim, varēs uzsākt mācības uzreiz pēc mācību grupu noformēšanas, kas notiks pēc pieteikumu termiņa beigām. Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Pirmajā pieteikšanās kārtā pērnā gada novembrī mācībām četrās prioritārajās nozarēs pieteicās 5565 iedzīvotāji, no kuriem šī gada janvārī un februārī mācības uzsākuši 3923 strādājošie.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Noteikumu projekts - "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"